Waiata

Ruru Hockey Actions Songs
Waiata written and composed by Teoiwhare Agnes Karauria (known as Nanny Toi)

So Let Me Go (Gypsies Vagabond)

Kua tae te wa

E mutu ai

A tatou mahi ngahau

E wehe ai

E hoki ai

Ki o tatou marae

Waiho ko te aroha i muri nei

Hei konei ra e nga hoa

Ka tutaki ano

Tena ra koutou katoa

E nga roopu ngahau

Mo enei o a tatou

Mahi atahua

No reira hei konei ra

E haere ana aha

Waiho kote aroha

I muri nei

Akuhata – Annie Laurie Medley

Akuhata te marama whanau ai

A ta Timi Kara e

Enga iwi me nga roopu powhiri tia

Ta tatou manuhiri e

Haere mai ta Timi Kara

Kia mihi atu matou

Mo to aroha ki to iwi

Ko to kupu ki to iwi pene i

Taihoa taihoa e te iwi

Kote hia hia o te iwi

Kote moni haere noa mai

Mo kore e taihoa maunu moutere

No reira matou a koutou tamariki

Ka mhi kia koa e ta Timi Kara

Ko whai turanga, matou i tenei ra

To kupu kingi purua

Mo koe e turi

Mauria mai nga toa

Ki tutaki tatou

Na ihaia te kupu nei

Pu uri puri puri o tatou ringa ringa

Utua e Timi Kara tatou tatou

Nei te tohu a Kurupo me tona mokopuna

Ka whakapiri ki nga taonga

E tau nei te marae

Na ratou tatou i karanga

Kia hui hui mai

Kite tangi kia ratou

I roto i tenei ra

No nga taonga nei te reo

Powhiri e

Haere mai enga iwi

Kia tutataki tatou e

Tuatahi kei te whira hoki

Tua rua kei te horo

Na a koutou e nga iwi

Ahua i tautoko i tenei ra

Aue aue ruru

Kia kaha kia koe

Aha koa kore koe i toa

Kia tatou whakatae tae

Whaia ko te hara koa e

Enga iwi me nga roopu e tau nei

Aroha mai ra koutou ki au

Nei ra taku tono kia koutou

Whakapiri whanaunga tatou

We’ll Build a Bungalow (March On Medley)

Nei ra te haere mai nei

Kite tautoko ia koe

Enga taonga e karanga nei

Inga iwi me nga roopu

Kia hui hui mai

Kiti whakanui ta tatou ra

Whakaotinga o nga mahi ngahau

Onga mahi hoki

Me nga mahi haka

Me nga taonga e tau nei i tenei marae

Alice Blue Gown

Tena ra koutou inga iwi

Tenei matou te mihi atu nei

I runga i te reo rere takiwa e

I runga i te reo irirangi hoki

Nei ano ra to koutou teihana

E tangi atu nei

Enga iwi kei runga

Nga moto e toru

Kia ora ra koutou katoa

Nei ano ra nga tamariki

Kei te Pakimaero atu ano

Nga tongi patere whakatauaki

Kei ia ratou katoa i roto i tenei ra

Hei whaka koa koa ake

Hei ako i te rangatahi

Kia u kia ita

Ki to ratou nei reo

Mo ake ke tono ano

Waltz (March Off)

Tena ra koutoui katoa

Enga roopu ngahau

Mo enei o a tatau

Mihi ataahua

No reira hei konei ra

Ka Haere ana ahau

Wioho kote aroha, i muri nei

Tumbling Tumble Weed

Nei te ruru

Te haere mai nei

Kite tautoko

I tenei ra e huia

E karanga nei

Koe e nga iwi

Me nga tai tama

Tae atu kinga tai tamahine

Haere mai

Ki runga Omahu

Ki konei tatou

Whakanui ai

Inga taonga nei

E tau nei i tenei marae

He Honore Himene

He Hōnore

He korōria

Maungarongo ki te whenua

Whakaaro pai e

Ki ngā tangata katoa

Ake Ake Ake Ake

Amine

Te Atua He piringa

Tōku Oranga   Tōku Oranga Tōku Oranga

Te Karere

Tukuna te karere kia rere

Panui ki te ao maori

E… Hii ana te ata

Tena Koe Hineata

(Wahine)                             (Tane)

E Tipu e rea                        Kia hiwa ra, Kia hiwa ra

I nga ra… O tou ao            Tenei tuku, tera tuku

Tou… ngākau ki                 Kanohi ki, te kanohi

Nga taonga ao tipuna       Pokohiwi, ki te pokohiwi

Hei… tikitiki                       Tutira mai, E te iwi

Mo to māhunga to wairua   He whawhai, tonu atu

Taihoa ake nei ka tutangata ai… tatou tatou e

Nou anake te ao maori

He ao motuhake

I… ruia i rangiatea

Ko te uri tangata

Tukua

Tukua atu rā

Te reo pōwhiri whiri tia

Ki to iwi Māori

E tū  nei i

Kimi kau ana mātou

Ki te mea ngaro

I waihoatia

E ngā mātua

Piri Wiri Tua

Piri wiri e powhiri nei koe

Inga iwi o te motu kia hui hui mai

Ka te kaumawha nga tau karanga a i koe

Kia kore ano e ronga kia ora

Piri wiri tua mohou e manawa nui nei

Ki te kimi tikani kotahi ai te iwi maori

E powhiri nei koe inga iwi katoa

Ma konei pea katahi ano ka kotahi ai

Piri wiri tua kia ora koe me pui pui e

Te Tangi A Rawiri Tareahi Mo Ahuriri

Waiho au kia takoto ki taku taumata okiokinga
O Poraiti ki rere a tawhaki
Kia rongo tonu ai maua ko taringa

I te haruru i te papaki mai o nga tai
Aki mai ki uta ra ki Ahuriri e

E kōingo nei a ngākau kia kotahi ano te kitenga
Pere te titiro ki a hine-moana ki te motu o tapu te ranga
Wahi tohinga karauria pupu
Te Otinga atu e

Kei mua tonu i te aroaro ko te taha
Whakauenukutanga a rangatira
Tateatanga a ruawharo
Whakangotonga tapuwae hoki o mahu tapoa nui e

Whiti i te hongere ko mataruahou
He whatinga mai i te pa maunga o raukawa
E ai ki te korero e

Nohonga o pania o te iwi ponaturi mau i te moana
Tunui o heipipi tona uri

Ka hoki kōmuri to mahara ki tuhinapo
O tua atu i mataruahou
Ki te wai tuku kiri ki te puna wai maori
Whakaahurutanga o pania e

Pohepohe kau ana i te tūkawikawi i te toritori
O roto mai o heipipi te tohu o te mana
O te mauri o whatumamoa
Hoki ana to mahara ki te tohunga ariki
Ki a tunui e

Ko keteketerau tona ara ki te ripi paua ki matariki
Ko ruamano te kaikawe e

Piki ana au ki titi o kura
Kei te tāepaepatanga o te rangi
Ko te waka o nga rangi ka taka
Titia ko nga pou tarawhao e

Ko rongamaipapa ko Kahungunu
I toku taumata tiro iho ana au ke te whāruarua
Ka hoki a mahara, ka heke a roimata
o te heke o maruiwi e

Tu tonu mai ki toku aroaro
Ko nga pou e wha nei ara ko
Kaitahi, tukapua, hinetaumoa
Ko rangi tau mapu e

Kau ana au i taku awa o mohaka ki ranga a tāwhao
E takoto mai ra i te take o te taupae ki kaweka
Haere tonu atu ki maharakeke

Ki te tahatika o ngaruroro ko
Tumataita ko ngati ruapirau
Te tunga o kohu rau o umukiwi e

Tutuki ana te haere ma tutaekuri
Ki otatara nohonga o te upoko ariki o turauwha
Nona nei te tipuna i hinga i te apiti ki
Pokopoko rohe o te pōhue

Kati ra e koro rawiri
Na to ohaki ka puta ko te kupu
Ka ka kino ko te aroha me te mamae e

Pakake

Tangihia te apakura
I mua i te pakanga
O Pakake
Te Hekenga i Ahuriri
O ngāti Kahungunu
O ngāti Kahungunu

Ki nga Rekereke o
Nukutaurua Mahia
Mai tawhiti
Te poho o rongomaiwahine

Ki a koe te wera Hauraki
Ka tangi aroha, tangi maioha
Kautau i tu ki te pa Tuwhatawhata

Ko pakeke aue ko pakeke
Kokiri wairua ki te kāhui ariki

Piki mai kake mai ra
Nga karanga hapū o ahuriri
Takatu kkaha i nga mahi
Nga moemoea o rātou ma (wahine)
Nga moemoea o rātou ma (wahine)

Pakeke   Pakeke   Pakeke

E Toru Nga Mea

E toru nga mea

Nga mea nunui

E kī ana

Te Paipera

Tumanako

Whakapono

Ko te mea nui

Ko te aroha

Taku Hei Piripiri

Kaea (Pukemokimoki) taku hei piripiri

Taku hei mokimoki taku hei tāwhiri

Taku kati taramea

Ru ana te whenua ko ahuriri e

Kaea (Ko kohukete) ko otatara

Tuhirangi, he pipi e hapai ki te iwi

He ipu kai penupenu e ii

Kaea (Ngaru ana koe) hinemoana

Whatiwhati ki nga pūwaha

O ngaruroro o tutaekuri

Ahimanawa i nga hiku kāhawai

Kaea (Tapapa mai) te tipua pania

Ko keke hei ika taunga

Heke mai ko moremore

Kaea (Topa ake ra) te manu toroa

I a peehi ma kua rauhī atu

Ko te kapua whakapipi e

Kaea (Piupiu ana) te karanga i a ahuriri

Ki nga uri whakaeke ko o tatou tauira

He momo tangata te tikanga

Turuturu o whiti whakamaua kia tina – tina

Hui e – taiki e

Pania Whakapapa

Kaea (Tangaroa E)

Rua mano

Tu tara kau ika

Tu wehe nga uri

Ngaru whaka piki

Ngaru whaka puke

Rua tai taro roa

Nga rangi tata

Te ka huri ki waho

Kaea (Pania E)

Moremore

Mahaki o tonga

Hinekawau

Hinetua

Paretararoa

Tupouriao

Ruma kina

Kearoa

Turauwha

Rakai te kura

Hineiao

(Hika teko E)

He Taonga He Tapu Moteatea

(Kaea) E Kore e

Mone hunehu te pumahara

Mo ngā momo rangatira o neherā

Na rā tou i toro te nukuroa

Ote moananui-a-kiwa me Papatuanuku

Ko ngā tohu o rātou tapuwae

I kakahutia irunga ite mata o te whenua

He taonga he tapu

He taonga he tapu i

Apple Blossom Time (March on)

Haere mai ra

Enga iwi katoa

Mauria mai ra

Nga toa ote motu

Piki mai nei koutou

Inga maunga tei tei

Kauria mai nga awa hohonu

Takahia mai ra

Nga mania papatai rite

Whakaeke mai ra

Ki tenei marae

Kite awhina

Tautoko hoki

I tenei o a tatou ra

I Want a Girl

E hara taku nei

I te mea he tohu tohu

Engari he tautoko e

Aha koa kore e toa

I nga whakataetae

I o tatou mahi ngahau

Engari ko te tumanako iho ra

Kia whiwhi kite wikitorial

No reira

E te ruru maranga

Kia kaha kia koe

Kei whaka ma koe e

(kaea) Te Whakahekeheke Tanga O Nehera

Mahu Tapoanui

Ha nui

Ha roa

Ha pouri

Hapo tango

Hapo kere

Hamai tawhiti

Te Orotu

Whatumamoa

Nona te kiri pango e mauia taua nei

E kii! E kii! Ake au

E ko ko ia, e ara e

Ehara I Te Mea

E hara i te mea

Nō ināianei te aroha

Nō ngā tūpuna

Tuku iho tuku iho

Whakapono tūmanako

Te aroha ki te iwi

Nō ngā tūpuna

Tuku iho tuku iho

Te whenua te whenua

Te oranga mo te iwi

Nō ngā tūpuna

Tuku iho tuku iho